Best Seller

caysenda.com | sen da | xuong rong | tieu canh sen da | terarrium | chau thuy tinh | chau su

Tiểu Cảnh Sen Đá S282

Giá: 139.000 VND

caysenda.com | sen da | xuong rong | tieu canh sen da | terarrium | chau thuy tinh | chau su

Tiểu Cảnh Sen Đá S261

Giá: 69.000 VND

caysenda.com | sen da | xuong rong | tieu canh sen da | terarrium | chau thuy tinh | chau su

Tiểu Cảnh Sen Đá S195

Giá: 269.000 VND

caysenda.com | sen da | xuong rong | tieu canh sen da | terarrium | chau thuy tinh | chau su

Tiểu Cảnh Sen Đá S110

Giá: 79.000 VND

caysenda.com | sen da | xuong rong | tieu canh sen da | terarrium | chau thuy tinh | chau su

Tiểu Cảnh Sen Đá S109

Giá: 199.000 VND

caysenda.com | sen da | xuong rong | tieu canh sen da | terarrium | chau thuy tinh | chau su

Tiểu Cảnh Sen Đá S277

Giá: 269.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M66

Giá: 89.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M64

Giá: 119.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M02

Giá: 108.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M37

Giá: 99.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M56

Giá: 129.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M55

Giá: 119.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M36

Giá: 189.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M41

Giá: 189.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M60

Giá: 119.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M57

Giá: 119.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M58

Giá: 279.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M63

Giá: 119.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M50

Giá: 209.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M65

Giá: 119.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M46

Giá: 119.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M67

Giá: 119.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M03

Giá: 85.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M62

Giá: 119.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M29

Giá: 199.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M16

Giá: 129.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M21

Giá: 115.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M09

Giá: 79.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M51

Giá: 119.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M07

Giá: 79.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M18

Giá: 129.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M24

Giá: 109.000 VND

marimo | marimo viet nam | marimo sai gon | tao cau | cau tao | tao cau nhat ban | marimo gia si | marimo toan quoc

Tiểu Cảnh Marimo M40

Giá: 79.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | moc treo

Móc Treo

Giá: 35.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | cay trang tri

Cây Trang Trí

Giá: 5.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | oc

Ốc

Giá: 5.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | soi trang

Sỏi Trắng

Giá: 3.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | soi nhua

Sỏi Nhựa

Giá: 5.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | soi mau

Sỏi Màu

Giá: 5.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | cat mau

Cát Màu

Giá: 5.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | soi thuy tinh

Sỏi Thủy Tinh

Giá: 20.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | soi tu nhien

Sỏi Tự Nhiên

Giá: 3.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | hoa kho

Hoa Khô

Giá: 5.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | sao bien

Sao Biển

Giá: 5.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | soi den

Sỏi Đen

Giá: 5.000 VND

Địa Chỉ Showroom

 • ShowRoom
  Số 30 Trần Minh Quyền, P.11, Q.10
  Hotline: 0902 842 357
 • Địa chỉ kho hàng (khu cây xanh Thành Thái)
  B10, Thành Thái, P.15, Q.10, TP.HCM
  Kho trong bãi xe Ốc Tre Một
  Hotline: 0901 680 567

Hỗ Trợ

 • Tel: (08) 6290 9111 - (08) 3895 4501
 • Hotline: 0902 843 357 - 0906 842 357
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài Khoản

 • Tài khoản Đông Á - Chi Nhánh Quận 3
  Chủ tài khoản: Lê Quốc Thái
  Số tài khoản : 0103113509
 • Tài khoản VietinBank - Chi Nhánh Sài Gòn
  Chủ tài khoản: Lê Quốc Thái
  Số tài khoản : 711a38144362